Σεφλέρα

Σεφλέρα


Με ανοιχτοπράσινα γυαλιστερά ωοειδή φύλλα , σε ομάδες των 5 . Αναπτύσσεται πολύ αργά .
Θέλει υγρό και φωτεινό περιβάλλον , ειδικά τον χειμώνα και δεν θέλει άμεσση έκθεση στις ηλιακές ακτίνες .

You must be logged in to post a comment.