ΠΙΚΕΑ pungens


Picea pungens hoopsii
Δέντρο ύψους 4-5 μ. με σχήμα πυραμίδας με κανονικούς πυκνούς σταυρούς διακλάδωσης. Γρήγορης ανάπτυξης με πλέον κατάλληλο κλίμα όπου υπάρχει διάχυτη υγρασία και υγρά αμμώδη εδάφη. Φλοιός κοκκινωπός , βελόνες έντονα πράσινες και κώνους κρεμαστούς. Ξεχωρίζει για το κανονικό του σχήμα και το πολύ έντονο μπλε με άσπρες ανταύγειες χρώμα των βελόνων..

You must be logged in to post a comment.