ΠΙΚΕΑ excelsa


Picea excelsa
(ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ)
Δέντρο ύψους 4-5 μ. με σχήμα πυραμίδας με κανονικούς πυκνούς σταυρούς διακλάδωσης. Γρήγορης ανάπτυξης με πλέον κατάλληλο κλίμα όπου υπάρχει διάχυτη υγρασία και υγρά αμμώδη εδάφη. Φλοιός κοκκινωπός , βελόνες έντονα πράσινες και κώνους κρεμαστούς. Είναι το κλασικό έλατο των Χριστουγέννων.

You must be logged in to post a comment.