ΠΙΚΕΑ albertiana


Picea albertiana conica
Δέντρο με σχήμα τέλειου κώνου ύψους 1,2 έως 3 μ. και διαμέτρου 0,6 – 1,5 μ.Σκουροπράσινο φύλλωμα με ελαφριά εμφάνιση και τόσο πυκνό που δεν αφήνει να φανούν τα πολυάριθμα σκληρά κλαδιά του. Σκληρό φυτό . (-30′ Κελσίου)

You must be logged in to post a comment.