Μπαμπού


bambusa aurea
Υψους 5 έως 8 μ. και διαμέτρου 1,5 έως 2 μ. με σχήμα όρθιο . Μόνιμα φύλλα πολύ ευθυτενή μήκους 10 εκ. και πλάτους 1-2 εκ. Ποικιλία που αντέχει σε όχι πολύ υγρά εδάφη. Βρίσκεται μόνο σε ομάδες ή ελεύθερους φράχτες. (-20/-15′ Κελσίου)

You must be logged in to post a comment.