Λιγούστρο τεξάνουμ

Λιγούστρο τεξάνουμ


Ligustrum texanum
Αειθαλής θάμνος ή δενδρύλιο με μικρά λεπτά λαμπερά πράσινα φύλλα σε πυκνή βλάστηση. Επιδέχεται κάθε είδους κλάδεμα με πιο συνήθη τα δενδρύλια με σφαιρική κόμη σε πυραμίδα , μπάλλα και άλλα. (-10/-5′ Κελσίου)

You must be logged in to post a comment.