ΚΥΚΑΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ


cycas revoluta
Φοινικοειδές με κορμό που φτάνει τα 3 μ. όρθιος και δυνατός συνήθως όχι διακλαδισμένος . Συχνά έχει 2 ή περισσότερους κορμούς. Τα φύλλα του φτάνουν σε μήκος 1,5 μ. ξεκινώντας από τη κορυφή του κορμού με ημιόρθια φορά , ελαφρά καμπυλωτά τα κεντρικά και σχεδόν οριζόντια τα εξωτερικά. Φυτό σκληρό και ανθεκτικό σε ήπια κλίματα , αντέχει στο κρύο.

You must be logged in to post a comment.