ΚΟΤΙΝΟΣ – ΡΟΥΣ


Cotinus coggygria (royal purple)
Φυλλοβόλος θάμνος ύψους 3 μ . και διαμέτρου 2 μ. με σφαιρικό σχήμα και φύλλωμα κόκκινο υποκύανο με μεταλλικές ανταύγειες. Ανθοφορία τέλος καλοκαιριού. (-30/-20′ Κελσίου)

You must be logged in to post a comment.