Καλαχόη

Καλαχόη


Καλλιεργούνται σε ένα μείγμα από κηπόχωμα , φυλλόχωμα, άμμο και τύρφη σε γλάστρες διαμέτρου 15cm. Το καλοκαίρι χρειάζονται άφθονα ποτίσματα, που πρέπει να μειώνονται κατά το χειμώνα.Το χειμώνα διατηρούνται μέσα σε χώρους όχι πολύ θερμαινόμενους (ελάχιστη θερμοκρασία 5 οC) αλλά καλά φωτιζόμενους. Επειδή ανθίζουν όταν η περίοδος του φωτός κατά την διάρκεια της μέρας είναι μικρή, μπορεί να τις κάνετε να ανθίσουν 2-3 μήνες νωρίτερα, αν τοποθετηθούν στο σκοτάδι για 12 – 14 ώρες την ημέρα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Τα φυτά όμως που έχουν υποστεί αυτή τη διαδικασία δεν χρησιμοποιούνται μετά την ανθοφορία. Αν τα φυτά έχουν την τάση να αποβάλουν τα φύλλα της βάσεως μπορούν να κλαδευτούν σε ύψος μερικών cm από την επιφάνεια του εδάφους.

You must be logged in to post a comment.