Γκόλντ Κρέστ

Γκόλντ Κρέστ


Κυπαρισσοειδές που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 10-15 μέτρα . Σχήμα τέλειο κωνικό .
Ευαίσθητο στο κρύο . Χαρακτηρίζεται από την ταχεία ανάπτυξη και το χρυσοκίτρινο φύλλωμα μοναδικό για τα κυπαρισσοειδή .

You must be logged in to post a comment.