Γεράνια

Γεράνια


Πρόκειται για ένα από τα πιο εύκολα φυτά και πραγματικά δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη φροντίδα.
Ευδοκιμούν σε όλα τα εδάφη . Χρειάζεται συχνό πότισμα.

You must be logged in to post a comment.