Αλμυρίκι


Το γνωστό μας «παραλιακό» φυτό . Πολύ ανθεκτικό φυτό , ζει σε εδάφη ξηρά και φτωχά σε ουσίες . Για καλύτερη ανθοφορία συνίσταται μέρος ηλιόλουστο . Φυτεύονται σε φράχτες ή και μεμονωμένα .

You must be logged in to post a comment.