Κυπαρίσσι Ορθόκλαδο

Κυπαρίσσι Ορθόκλαδο

 


Read Me Leave comment

Κέδρος Λιβάνου

Κέδρος Λιβάνου

 


Read Me Leave comment

Κέδρος Ατλάντικα Μπλε

Κέδρος Ατλάντικα Μπλε

 


Read Me Leave comment

Ελατο Normandiana

Ελατο Normandiana

 


Read Me Leave comment

Αρωκάρια

Αρωκάρια

Εχει σχήμα κωνικό πλατύ που γίνεται στρογγυλό στην κορφή . Πολύ απαιτητικό φυτό σε συνθήκες διαβίωσης . Χρειάζεται υγρό κλίμα , αμμώδες έδαφος , ελαφρά όξινο . Αργή ανάπτυξη .


Read Me Leave comment
1 2 3 »