Τούγια aurea nana Σφαιρική

Τούγια aurea nana Σφαιρική


Thuya Compacta aurea nana
Η νανοειδής ποικιλία της Τούγιας με ύψους 0,7 μ.και διαμέτρου 0,6 μ. που σε ανάπτυξη φτάνει το ύψος των 2 μ. και διάμετρο 1,8 μ. (-30′ /-20′ Κελσίου)

You must be logged in to post a comment.