Μυρτιά

Μυρτιά


Myrthus communis
Είναι θάμνος πολύκλαδος, που φθάνει σε ύψος τριών μέτρων.
Είναι πολύ καλή τροφή για τα πουλιά ιδιαίτερα τις τσίχλες, οι οποίες συντελούν έτσι στη διάδοση του φυτού.

You must be logged in to post a comment.