Μπούξους

Μπούξους


buxus rotundifolia
Αειθαλής θάμνος με ύψος 2-3 μ. και διαμέτρου 2-3 μ. με χαρακτηριστική πυκνή βλάστηση και σκληρό φύλλωμα . Μεγαλώνει αργά και συμμετρικά σε όλες του τις διαστάσεις . Φύλλα σφαιρικά ανοιχτοπράσινα. Επιδέχεται άνετα το κλάδεμα και είναι το πλέον κατάλληλο για κατασκευές σχημάτων. (-15/-10′ Κελσίου)

You must be logged in to post a comment.