Βουκαμβίλλια

Βουκαμβίλλια


Αναρριχώμενος θάμνος που αναλόγως την ποικιλία έχει πολύ ή λιγότερο αγκαθωτά κλαδιά . Φυλλοβόλο φυτό . Πολλές ποικιλίες ευδοκιμούν στον Ελλαδικό χώρο . Συνίσταται για παραλιακά και νησιωτικά μέρη . Παγώνει σε θερμοκρασίες κάτω του 0′. Αφθονος ήλιος απαραίτητος .

You must be logged in to post a comment.