Βερονίκη Νάνα

Βερονίκη Νάνα


Ειδος που περιλαμβάνει πολλές αιθαλείς ποικιλίες με ωοειδή πράσινα φύλλα με λεπτό κορμό και άνθη σε στάχεις που διαρκούν όλο το καλοκαίρι . Πολύ ανθεκτικές κοντά στη θάλασσα. Φυτεύονται σε ομάδες , συνθέσεις και σε γλάστρες. (-10/-5′ Κελσίου)

You must be logged in to post a comment.