Αρωκάρια

Αρωκάρια


Εχει σχήμα κωνικό πλατύ που γίνεται στρογγυλό στην κορφή . Πολύ απαιτητικό φυτό σε συνθήκες διαβίωσης . Χρειάζεται υγρό κλίμα , αμμώδες έδαφος , ελαφρά όξινο . Αργή ανάπτυξη .

You must be logged in to post a comment.