Αθάνατος – Αγάβη

Αθάνατος – Αγάβη

 


Φύλλα γλαυκοπράσινα , ανερχόμενα , σαρκώδη με αγκαθωτή κορυφή και παρυφές. Υψος 1,5 έως 2 μ. με 30 περίπου φύλλα. Αντέχει κοντά στη θάλασσα

You must be logged in to post a comment.